Ochrona Danych Osobowych

Uwaga: Każda zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna, ważna do odwołania.W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W związku z udzieleniem zgody informujemy Cię, iż:

Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych jest Junika Kubiak Dariusz Kolonia Grabostów 5 97-425 Zelów


Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i w sposób wskazanych powyżej, na które wyraziłeś zgodę, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6ust..1 lit..a RODO1)
Kategorie danych. Będziemy przetwarzać takie dane, jakie nam podałeś, do kontaktu z Tobą, w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • firmę, którą reprezentujesz, i Twoje stanowisko,
 • numer telefonu i adres e-mail,
 • inne dane kontaktowe.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym dostawcom usług informatycznych i teleinformatycznych,
 • współpracownikom, tj. osobom, z którymiwspółpracujemy prowadząc działalność,
 • operatorom pocztowym lub formą kurierskim.

Nie przekazujemy Twoich danych poza terytorium EuropejskiegoObszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych. Twoje Dane będziemy przechowywali, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w ww. celach, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
Twoje prawa. Przysługują Cinastępujące prawa:

 • dostępu do swoich danych (informacje, jakie dane przetwarzamy) oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie czynności przetwarzania lub nieusuwanie danych - stosownie do Twojego wniosku),
 • usunięcia danych,
 • otrzymania danych oraz ich przeniesienia do innego administratora (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Te prawa możesz wykonywać przesyłając e-mail na adres: sklep@moda-junika.pl

Przed realizacją Twoich praw będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować, żeby się upewnić, że to Ty.

Prawo skargi
Ponadto masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Moda-Junika

Tel: 506 167 546

E-mail: sklep@moda-junika.pl

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 35807